Deze ondernemer heeft zijn of haar pagina nog niet ingevuld

Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeids jurist

In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden nogal groot. Vaak kunt u een probleem met het bedrijf zelf oplossen, misschien met wat goede aanbevelingen uit uw omgeving. In die gevallen is deskundig advies van groot belang.

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan klaar om u bij te staan en suggesties te geven in een redelijke taal. Voor ons staat het geven van een oplossingsgericht advies centraal. Daarbij zetten we niet alleen onze kennis voor u in, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Die openheid is wat ons als werkjuristen onderscheidt. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrecht jurist

Daarnaast zijn er ook contracten tussen werknemer en bedrijf. De maximale duur van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw inkomen en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit regelingen over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, ontslaggronden en de proeftijd. De CAO-wet bevat de beleidsregels over de CAO.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Er zijn talloze ontwerp-arbeidsovereenkomst in omloop. Deze worden vaak gratis aangeboden via internet. Deze contracten voldoen niet altijd aan uw specifieke dromen en omstandigheden. Zo hebben afspraken op collectief niveau meestal effect. Veel collectieve overeenkomsten ontwikkelen extra rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot verlof en afwezigheid op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijke minimum. De collectieve arbeidsovereenkomst kan bepalen dat bij ziekte aanvankelijk een aantal wachtdagen geldt. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantie. Ook worden in de cao vaak specifieke gelegenheden beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Jurist arbeidsrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen er samen voor kiezen de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst bevat zaken als de opzegtermijn, de uitbetaling van vakantiedagen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Als de inspanning voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen. Uiteraard dient de werknemer ook aan de overige verantwoordelijkheden van de WW te voldoen, zoals het aanmelden als werkzoekende bij het UWV en het adequaat solliciteren. De arbeidsrechtjurist ondersteunt bedrijf en werknemer bij alle aspecten die van belang zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen goed af te sluiten.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw bedrijf wil vervolgens de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever doet dit door middel van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Onze ervaring is dat werkgevers doorgaans grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel akkoord te gaan met uw beëindiging. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Wettelijk gezien moet uw werkgever u de tijd geven om juridisch advies in te winnen. Maak gebruik van deze tijd en vraag gratis advies aan onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen.

In dat geval wordt door een jurist arbeidsrecht een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, het personeelslid geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering. Uw werkgever wil vervolgens de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van een gedeeld contract. Uw werkgever doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst te verstrekken.

Jurist arbeidsrecht​

Wij kunnen u adviseren en helpen met onder andere

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– schikkingsregeling
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– versterkingsprocedure
– aanbevelingen over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl